Temakväll om boendefrågor

13 Mars 2019, 17:30 - 19:30

Välkommen på FDUV:s temakväll kring boendefrågor i Borgå. Unga och vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till ett självständigt liv utgående från sina egna värderingar och önskemål. Många har svårt att uttala sin önskan i ord och ännu svårare att förverkliga den utan stöd.

Hurdana boende- och servicelösningar finns det? Hur har andra gjort? Vilket stöd skulle anhöriga behöva i barnets flyttningsprocess? Bland annat dessa frågor behandlar vi under kvällen.

En socialarbetare från Borgå handikappservice medverkar. Vi får också höra erfarenhetstalare berätta om sina erfarenheter av flyttningsprocessen.

Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Välkommen! 

Anmäl dig senast den 6.3.2019 HÄR

Läs mer om FDUV:s boendeverksamhet på fduv.fi/ettegethemPlats
Borgå folkakademi
Runebergsgatan 16
06100 Borgå

Arrangör
FDUV