Kontaktuppgifter

Kansliet i Helsingfors 
Vegahuset
Nordenskiöldsgatan 18 A
FI-00250 Helsingfors
+358 (0)9 434 23 60 
fduv@fduv.fi

Kansliet i Vasa
Storalånggatan 60
FI-65100 Vasa
+358 (0)6 319 56 52
fduv.vasa@fduv.fi

Faktureringsuppgifter

 


Personal

E-postadresser (om inte annat nämns): fornamn.efternamn@fduv.fi

Helsingfors

Administration, information och förvaltning

Lisbeth Hemgård
verksamhetsledare, teamledare
040 526 43 69
 

Martin Bengtström
ekonomichef
041 545 65 43

Anne Wetterhoff
administrativ planerare
040 163 40 94

Matilda Hemnell
informatör
040 503 72 30

Hanna Sipiläinen
administrativ assistent
040 162 72 02

Mattias Lehtinen
kanslist, sköter om utlåning från Specialbibliotektet
040 653 92 27
 

Isa Moisio
kontorsbiträde, torsdag–fredag
040 163 40 84

Daniela Frankenhaeuser
kontorsbiträde, måndag–onsdag
040 163 40 84

 


 

Familj och påverkan

Annette Tallberg
sakkunnig i intressepolitiskt
arbete, teamledare
040 674 72 47

Elina Sagne-Ollikainen
sakkunnig inom boendefrågor och utvecklingssamarbete
040 508 51 10
 

Jon Jakobsson
fritids- och föreningskoordinator
040 865 3888

Henrika Mercadante
projektledare, Mer än ord – besked om funktionsnedsättning
040 127 17 12

Jenni Bergman
projektkoordinator, Mer än ord – besked om funktionsnedsättning
040 621 30 06

 

 

Steg för Steg

E-post adresser: fornamn.efternamn@stegforsteg.fi

Sofia Jernström
verksamhetskoordinator, Steg för Steg
040 504 37 55

Frank Lundgren
regional koordinator, Steg för Steg
040 845 33 68

 
 

LL-Center

E-post adresser: fornamn.efternamn@ll-center.fi

Johanna Rutenberg
läsombudsverksamhet,
teamledare
0400 716 078

Maria Österlund
redaktör, LL-Bladet
040 163 39 49

Solveig Arle
redaktör, LL-Center
0400 981 868
(Studieledig 1.9.2017–31.5.2018)

Carina Frondén
tf redaktör
040 751 46 94
   
 

Österbotten och Lärum

E-post adresser: fornamn.efternamn@fduv.fi

Inger Tallgård

Inger Tallgård
regionchef, vd för Lärum-förlaget, teamledare
050 557 27 67

Annika Martin

Annika Martin
kurskoordinator och koordinator för Steg för Steg i Österbotten
040 567 92 57
 

Susanne Tuure
Sakkunnig inom boendefrågor och påverkansarbete i Österbotten
0400 600 676

Tina Holms
koordinator för läger och DUV-föreningar i Österbotten
050 302 78 88
(Moderskapsledig)

Elin Strandberg

Elin Strandberg
koordinator för läger och DUV-föreningar i Österbotten
050 302 78 88

 

 

Lärum i Vasa

E-post adresser: fornamn.efternamn@larum.fi

Fredrika Nyqvist

Fredrika Nyqvist
pedagogisk utvecklare och handledare, Lärum
050 360 21 68

Ann-Christind Hagstrand

Ann-Christin Hagstrand
försäljning och distribution, Lärum
040 653 97 76

 


Lärum i Helsingfors

E-post adresser: fornamn.efternamn@larum.fi

Johanna Pipping-Arrakoski
pedagogisk utvecklare, Lärum
040 631 59 79

Carina Frondén
pedagogisk utvecklare
sakkunnig, Lättläst IKT
tf redaktör vid LL-Center
040 751 46 94