Aktivitetsdag: Meningsfull fritid

16 Mars 2019, 10:30 - 17:00

Välkomna på aktivitetsdag för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar i Botniahallen!

Deltagarna delas in i olika grupper utgående från ålder, barn-, syskon- och vuxengrupper skilt. Efter en gemensam uppvärmning får föräldrarna information i kabinettet medan vi övriga prövar på olika grenar som är anpassade så att var och en får en liten utmaning.
Vi prövar t.ex. längdhopp, kast, äventyrsbana, hopp på studsmatta, prickkastning, futsal och innebandy.
För barnen finns ledare anställda och de äldre syskonen kommer att ha skilt program under dagen med bl.a. möjlighet att besöka ett ridstall i Finnby. Efter lunchen finns det möjlighet till mera avslappnande program i spegelsalen med Chilla avspänningsövningar, Protac bolltäcken och andra produkter samt Lärums sinnesmaterial.   

Det ordnas skilt program för föräldrar och andra anhöriga bl.a. föreläsning om vikten av en meningsfull fritid med Christoph Treier, information om kommunens stöd kring fritidsaktiviteter, funktionshinderkortet och pröva på fritidshjälpmedel.
Personal och stödpersoner är också välkomna med.

Busstransport ordnas från Sydösterbotten (kontakta sydosterbotten@duv.fi) och norra Österbotten (kontakta Tina Holms).

Program för personer med funktionsnedsättning (även barn)            
Kl. 10.30-11.00 Gemensam uppvärmning                                            
Kl. 11.00-12.30 Stationer à max 30 minuter
Kl. 12.30-14.00 Lunch (12 euro/person)
Kl. 13.30-15.30 Stationer à max 30 minuter
Kl. 14.00-14.20 Sittande volleybollmatch med föräldrarna
Kl. 14.20-14.50 Tid att pröva på fritidshjälpmedel som finns att lånas i nejden
Kl. 16.00-16.30 Utvärdering och mellanmål (saft och smörgås)
Kl. 16.30-17.00 Prisutdelning av kända idrottsprofiler

Kostnad: Gratis deltagande, eftermiddagskaffe och smörgås ingår. Lunch till självkostnadspris.
Anmälan gick ut den 7 mars.

Infobladet hittar du här.


Arrangörer: FDUV, DUV i Vasanejden och Korsholms kommunPlats
Botniahallen i Korsholm
Prostövägen 2
65610 Korsholm

Arrangör
FDUV