Innovationskväll #påhemvägen Pargas

24 April 2018, 16:00 - 16:01

Projektet #påhemvägen ordnar en innovationsverkstad på Stadshuset i Pargas. Eftermiddagens tema är Utveckling av grannskap och gemenskap. Målet med projektet #påhemvägen är att utveckla mångsidiga boende- och servicelösningar för unga med särskilda behov i åldern 18-29 år.

Varmt välkommen med på inspirationsverkstad för ungdomar, anhöriga, syskon, mor-och farföräldrar, vänner, stödpersoner och alla andra som är intresserade av projektet

Inbjudan (pdf)

Inom ramen för projektet #påhemvägen skapas nya nätverk för boende och service som möjliggör att de unga personer i behov av särskilt stöd kan bo i vanliga bostäder på egen hand och få hjälp och nödvändigt stöd i det egna hemmet.  

FDUV är med och planerar och genomför inspirationsverkstäder för unga i Pargas. FDUV och Kehitysvammaliitto handleder de unga i att själva planera sitt framtida hem under ett års tid. Kommunens planer för att utveckla boende görs upp på basen av de behov och önskemål som de unga för fram tillsammans med sina anhöriga och stödpersoner.

Under åren 2017–2019 finansierar och genomför ARA tillsammans med Kehitysvammaliitto projektet #påhemvägen.I projektet deltar förutom ARA och Kehitysvammaliitto också FDUV, Autismi- ja Aspergerliitto, Nuorisoasuntoliitto ry, Miljöministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet. 

Anmäl dig senast den 12.2.2018 till katja.koivu@pargas.fi

Välkommen med!


Kontakt

Plats
Stadshusets matsal, 3 våningen
Strandvägen 28
21600 Pargas

Arrangör
FDUV