Seminarium: Rätt till kärlek

22 September 2017, 09:00 - 16:00

”Funktionshinder hejdar inte lusten”
Frågor kring kärlek, sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar
Föreläsare: Lotta Löfgren-Mårtenson

  • Samspelsperspektiv för kärlek och sexualitet
  • Sexuella riktningar, handlingar och beteendemönster
  • Sexualitet och privata sfärer
  • Normalisering, beroende, självbestämmande och sexualitet
     

Helsingfors 21.9.2017 kl. 12.30-16
Plats: Folkhälsans auditorium, Topeliusgatan 

Vasa 22.9.2017 kl. 9-12

Plats: Sokos Hotel Royal Vasa, Hovrättsesplanaden 18

Avgift: 35 € / 10 € för studerande

Anmälning senast 11.9. Anmäldig till seminariet här.

Lotta Löfgren-Mårtenson är professor, inriktning sexologi och sexualitetsstudier, auktoriserad specialist i klinisk sexologi, författare. Dagen riktar sig till föräldrar och boendepersonal för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Mera info av elina.sagne-ollikainen@fduv.fi, 040 508 5110 (Helsingfors) eller annika.martin@fduv.fi, 050 302 78 88 (Österbotten).


Arrangör
FDUV