FDUV är en nationell intresseorganisation för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Vi arbetar också för dem som har andra svårigheter med inlärning och kommunikation.

Till FDUV hör även

 

Det irländska projektet Informing Families arbetade fram en modell för att ge det första beskedet åt anhöriga till barn med funktionsnedsättning. Idag är modellen översatt till finska.
Hur ser svenska föräldrar till barn med funktionsnedsättning på hur de fått det första beskedet?
Nu startar FDUV:s projekt Mer än ord – besked om funktionsnedsättning. 
I juni trädde en förnyad lag om specialomsorger om utvecklingsstörda i kraft i Finland. Den är en tillfällig lösning, men samtidigt en bit på vägen mot stärkt självbestämmande.
Nya kvalitetsrekommendationer kan vara ett verktyg för serviceproducenter att utveckla sin dag- och arbetsverksamhet i enlighet med FN-konventionen. Rekommendationerna har utarbetats av Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK).

Snabblänkar


På Facebook


På Twitter

FDUV, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl