FDUV är en nationell intresseorganisation för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Vi arbetar också för dem som har andra svårigheter med inlärning och kommunikation.

Till FDUV hör även

 

Största delen av FDUV:s personal håller sommarledigt från och med nästa vecka. Under sommaren har kanslierna därför avvikande öppettider.
En process som fortfarande pågår är sammanslagningen av handikappservicelagen och specialomsorgslagen. En arbetsgrupp kom med ett lagförslag redan 2015, men arbetet har sedan dess stannat upp.
En långsiktig dröm har gått i uppfyllelse för Matti Hokkanen, 41 år, som tog sitt pick och pack och flyttade till Rovaniemi. 
För personer med funktionsnedsättning var fredagen den 10 juni 2016 en stor dag. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ratifierades äntligen av Finland.
FN:s funktionshinderkonvention träder i kraft i Finland fredagen den 10.6. Arbetet med att förbereda ratificeringen har pågått i tio år. För att Finland ska följa konventionens anda, behöver arbetet med en ny självbestämmandelag och en ny jämlikare funktionshinderlag fortsätta.

Svara på vår serviceenkät


Snabblänkar


På Facebook


På Twitter

FDUV, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl