FDUV är en nationell intresseorganisation för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Vi arbetar också för dem som har andra svårigheter med inlärning och kommunikation.

Till FDUV hör även

 

Mia vill inte gå i duschen. Om hon skulle få bestämma själv skulle hon aldrig gå i duschen. Det tror personalen på gruppboendet. Det tror de anhöriga. Får hon som har en utvecklingsstörning besluta om sitt duschande själv?
Lördagen den 3 december firas den internationella funktionshinderdagen runtom i Finland. Samtidigt diskuteras vårdreformen och hur de svenskspråkiga handikapptjänsterna ska organiseras i framtiden. Funktionshinderorganisationerna motsätter sig förslaget om en enda svenskspråkig aktör.
Den internationella funktionshinderdagen firas i morgon lördag runtom i världen och i Finland. Vi ordnar jippon, träffar och en självständighetsfest under första veckan i december för att fira att FN:s funktionshinderkonvention antagits i Finland.
I somras bad vi er berätta för oss hur ni upplever de handikapptjänster som ni använder. Drygt 70 personer besvarade enkäten för anhöriga, och drygt 60 personer den lättlästa versionen.
FDUVs styrelse och ledningsgrupp möttes i november för att reflektera över förbundets kommande strategi. År 2017 är ett kongressår och då ska ett nytt målprogram och en ny strategi utarbetas.

Snabblänkar


På Facebook


På Twitter

FDUV, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl