FDUV är en nationell intresseorganisation för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Vi arbetar också för dem som har andra svårigheter med inlärning och kommunikation.

Till FDUV hör även

 

Riksdagen behandlar som bäst en förnyad version av upphandlingslagen (RP 108/2016). Ett problem med lagen är att den är otydlig på flera punkter.
Idag, den 27 oktober är det 20 år sedan föreningen Steg för Steg bildades. Ordförande Jonne Tallberg berättar varför det är viktigt att få bestämma själv och hur en erfarenhetstalare kan ge personer med utvecklingsstörning en starkare röst i samhället.
I november ordnar vi en helt ny kurs som handlar om sexualitet hos personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller andra tilläggshandikapp.
Vad är bemötande? Vad är ett etiskt gott bemötande och hur bör man bemöta personer med funktionsnedsättning i praktiken? Under FDUV:s seminarium om bemötandets etik på G18 i Helsingfors den 19.10 såddes många frön till eftertanke bland de 160 deltagarna.
I somras gav Social- och hälsovårdsministeriet Kalle Könkkölä uppdraget att utreda alternativa sparåtgärder inom funktionshinderservicen. Könkköläs rapport har publicerats i dag.

Snabblänkar


På Facebook


På Twitter

FDUV, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl