FDUV är en nationell intresseorganisation för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Vi arbetar också för dem som har andra svårigheter med inlärning och kommunikation.

Till FDUV hör även

 

Susanna Berghäll flyttade till en egen lägenhet för ett år sedan. Allt gick väldigt fort efter att Susanna och hennes mamma Alice började på FDUV:s kurs, men båda är nöjda och glada över livsförändringen.
FDUV och Aspa inleder ett samarbete som möjliggör en svensk utbildning i att bli erfarenhetsgranskare av boendeservice.
Flera års arbete för att få ett gemensamt europeiskt funktionshinderkort har tagit ett steg framåt. I våras inleddes arbetet för att utreda hur kortet kunde förverkligas i Finland.
LL-Center som hör till FDUV har på språkvårdsdagen i Helsingfors i dag tilldelats Hugo Bergroth-sällskapets språksporre för sitt "mångsidiga jobb för att göra både fakta- och skönlitterära texter begripliga och lättlästa". 
I Zanzibar har ratificeringen av FN:s funktionshinderkonvention lett till resultat: de flesta barn med utvecklingsstörning får gå i vanlig skola. FDUV:s verksamhetsledare Lisbeth Hemgård besökte Zanzibar i februari för att planera ett nytt utvecklingssamarbetsprojekt.

Snabblänkar


På Facebook


På Twitter

FDUV, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl