FDUV står för rätten att välja själv

- också när man behöver stöd för att kunna göra det

Barn & Familjer

Barn och familjer

Unga & Vuxna

Unga och vuxna

Personal & Studerande

Personal och studerande

Aktuellt

Socialskyddsguiden 2017 ute nu

Årets socialskyddsguide är publicerad. Du kan ladda ned den via vår webbsida. DUV-medlemmar och professionella som jobbar inom branschen kan beställa en tryckt broschyr på posten.Läs mera »

Mål 24 – med eller utanför?

Artikel 24 i FN:s funktionshinderkonvention förutsätter att barn och unga med funktionsnedsättning erbjuds utbildning jämlikt med andra i de samhällen där de lever.Läs mera »

Webbenkät om första besked

Förälder - dela med dig av dina erfarenheter kring hur det gick till när du fick besked om ditt barns funktionsnedsättning! Läs mera »

Evenemang

Februari 2017

Mån
20.2
10:00

Sportlovsläger på Högsand

Sportlovsläger för barn med specialbehov
Högsand, Lappvik
Mån
27.2
09:00

Sportlovsläger i Vasatrakten

Aktiviteter dagtid för barn med utvecklingsstörning och deras syskon i skolåldern
Tis
28.2
12:00

Diskussion om inklusion i skolan

Kom och diskutera hur och varför barn och unga med funktionsnedsättning ska erbjudas möjlighet att gå i vanlig skola. Medverkande är riksdagens samarbetsgrupp för funktionshinderfrågor (VAMYT) och flera funktionshinderorganisationer.
Lilla parlamentets medborgarinfo

Mars 2017

Ons
1.3
18:00

Temakväll om självbestämmande och stöd, Borgå

I juni 2016 uppdaterades specialomsorgslagen med bestämmelser om självbestämmande och begränsningsåtgärder. Vad innebär bestämmelserna i praktiken? Välkommen på temakväll för att höra mera och diskutera tillsammans!
Borgå Folkakademi

Familjestöd

Familjestöd

Mer än ord

Projektet Mer än ord

Boendeservice

Skräddarsydd boendeservice

 

Lärum

Lärum

LL-Center

LL-Center

Specialbiblioteket

 

DUV-föreningar

DUV-föreningar

Steg för Steg

Steg för Steg

Ta kontakt

Ta kontakt