Förtroendevalda

FDUV:s högsta beslutande organ är förbundkongressen som i regel sammankommer vart tredje år. Förbundskongressen utser förbundsstyrelse och fullmäktige.

FDUV:s förbundsstyrelse 2015–2017

 
Ordförande  
Wivan Nygård-Fagerudd  
Vice-ordförande  
Beatrice Wahlström DUV i Östra Nyland
Ossian Wassborr DUV i Karlebynejden
   
Ordinarie medlemmar Ersättare
Susan Enberg Benita Johans
Anna Öhman Gunilla Sandelin
Christel Granholm-Hagen Maria Krook
Kent Berglund Caroline Rönnqvist
Inger Karlsson  
Åsa Krook Nanny Sundström
Gösta Höijer Sylvan Höijer
Lars-Erik Backman  
Kerstin Strengell Gun-Britt Östman
Jonne Tallberg Ulrica Sund
   
   

 


FDUV:s förbundsfullmäktige 2015–2017

Från föreningar inom FDUV Ordinarie Ersättare
Östra Nyland: Daniela Spring Gunvor Haddas
Mellersta Nyland: Mauri Nyqvist Ant Simons
Västnyland: Leif Ekholm Krister Stenroos
Kimitonejden: Minna Hellström Annika Holmberg
Västra Åboland: Fredrika Abrahamsson Susanna Gröndahl
Åland: Ann-Britt Alén Mikael Holm
Sydösterbotten: Ann-Charlotte Åkerman Gunvor Gullans
Vasanejden: Monica Johnson Jannika Backholm
Nykarleby: Ralph Ström Margit Westerlund
Jakobstadsnejden: Mikaela Asplund Micaela Svenlin
Karlebynejden: Carina Svenfelt Christina Omars
Steg för Steg Erik Weyand Jonas Bergholm
     
Från kommunsektorn, den Anna-Lena Karlsson-Finne verksamhetsledaren, FSSF
kyrkliga verksamheten inom Ben Thilman Kristina Jansson-
Borgå stift och områden   Saarela
inom undervisning och sociala Kristina Kullas-Norrgård Petra-Mari Kaske
tjänster