Aktuellt

Här nedan hittar du nyheter, ställningstaganden, artiklar och annat aktuellt. 

Kommande händelser hittar du i kalendern och pågående kampanjer under påverkan.


 

 

Människans behov i centrum

I Skottland är det människornas behov som står i centrum när det kommer till stöd och service för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Är man inte nöjd med servicen, har man rätt att byta producent, skriver Lisbeth Hemgård i verksamhetsledarens blogg.Läs mera »
Lisbeth Hemgård
20.09.2017 kl. 16:45

Medborgarinitiativet på lättläst och med symboler

Nu finns information om medborgarinitiativet Ingen marknadsvara också med symbolstöd.Läs mera »
Matilda Hemnell
18.09.2017 kl. 10:22

Världen tillhör oss alla

Den kenyanska funktionshinderorganisationen KAIH och FDUV har samarbetat i 11 år. I april reste Steg för Stegs erfarenhetstalare Erik Weyand, föräldern och socialarbetaren Marianne Ly och FDUV:s koordinator Elina Sagne-Ollikainen till Nairobi för att träffa KAIH:s föräldragrupper och erfarenhetstalare.Läs mera »
Elina Sagne-Ollikainen
12.09.2017 kl. 10:49

FASD – en form av utvecklingsstörning som går att förhindra

Den internationella FASD-dagen ordnas årligen den 9 september för att påminna om vilka följder alkoholbruk under graviditeten kan ha. Läs mera »
Annette Tallberg
08.09.2017 kl. 13:56

Vikarie för vår föreningskoordinator – ansök senast 20.9

Föreningskoordinatorn är stationerad i Vasa och har ansvar för sommarläger och kontakt till våra medlemsföreningar.Läs mera »
Matilda Hemnell
07.09.2017 kl. 10:49

Ett rop på medvandrare

Hur är det att ta emot det första beskedet om funktionsnedsättning hos ett barn? Nästan 80 föräldrar har besvarat frågor om första beskedet i vår enkät inom projektet Mer än ord.Läs mera »
Marina Paqvalén
03.09.2017 kl. 10:54

Enkät om hur rättigheterna tillgodoses i vardagen för personer med funktionsnedsättning

Svara på enkäten och du är med och påverkar åtgärdsprogrammet för genomförande av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs mera »
Matilda Hemnell
17.08.2017 kl. 10:59

Vårdreform och funktionshinderlag

Igår meddelade regeringen att tidtabellen för vårdreformen skjuts upp. De flesta inom social- och hälsovårdsbranschen är lättade, tidtabellen har varit för stram.Läs mera »
Lisbeth Hemgård
07.07.2017 kl. 14:28

Förslaget till ny funktionshinderlag måste kompletteras

FDUV har kommenterat lagförslaget om Lag om särskild service med anledning av funktionshinder. Vi anser att lagen borde kompletteras så att den också fungerar för personer med intellektuell funktionsnedsättning.Läs mera »
Lisbeth Hemgård
05.07.2017 kl. 17:18

Underteckna medborgarinitiativet Ingen marknadsvara!

Upphandlingen av nödvändig hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Skriv under initiativet för att trygga mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning!Läs mera »
Annette Tallberg
26.06.2017 kl. 12:14