Sommarjobba som lägerledare

Vi erbjuder ett krävande men roligt sommarjobb för aktiva och ansvarskännande personer – både manliga och kvinnliga – helst 20 år fyllda som kan fungera som ledare på våra läger och semesterveckor runtom i Finland. Vi anställer både ansvariga och övriga ledare.

Av ledarna förväntar vi oss intresse att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning, ansvarskänsla, god samarbetsförmåga och kreativitet. Erfarenhet av jobb med personer som har funktionsnedsättning, intressen såsom musik, konst, motion, idrott, skapande förmåga, sjukvårdskunskap och första hjälp är en fördel.

Den ansvariga ledaren har i samarbete med FDUV och övriga ledare huvudansvaret för lägrets förhandsplanering, innehåll och genomförande samt rapportering. Övriga ledare skall tillsammans med ansvariga ledaren genomföra aktiviteterna och tillgodose deltagarnas välbefinnande och säkerhet under lägerveckan.

Är du intresserad, kontakta då FDUV per e-post och berätta om dej själv, varför du är intresserad, om utbildning eller studier, intressen, erfarenhet av männniskor med funktionsnedsättning. Bifoga din CV. Ange också vilka tider som passar dej bäst ifall du redan nu vet att du har planer under sommaren. Observera att ledarna oftast träffas på lägerplatsen kvällen innan lägret börjar.

Vi vill ha din arbetsansökan senast 28 februari 2017.

Utbildningstillfälle för antagna ledare ordnas lördagen den 20 maj både Helsingfors och i Vasa.

Vill du jobba på läger i södra Finland?
Ta kontakt med Jenni Bergman, 040 865 3888, jenni.bergman(a)fduv.fi.

Vill du jobba på läger i Österbotten? 
Ta kontakt med Annika Martin, 050 302 7888, annika.martin(a)fduv.fi.

Arvoden:

  • Ansvarig ledare: - 133 €/dygn
  • Övriga ledare: - 92€/dygn

Utöver arvodet betalas ett partiellt dagtraktamente (19€, skattefritt) per dygn.

Mera information om sommarens verksamhet och lägervideon från sommaren 2012
hittar du här.