Ekonomiskt stöd för FDUV:s läger

Behöver du ekonomiskt stöd för att kunna delta i ett sommarläger? Du kan ansöka om understöd av din hemkommun. Om din hemkommun inte ger stöd kan du ansöka om stöd via FDUV eller Steg för Steg. Via FDUV kan du få understöd bland annat från Desirée Grotenfelts fond.

Understöd av hemkommunen

Alla kan ansöka om stöd av sin hemkommun. Om du inte ansöker, får kommunen inte veta att du har behov av att få åka på sommarläger. Det lönar sig alltså att söka om understöd av hemkommunen.

Gör så här

Steg 1. Ta kontakt med socialarbetaren inom handikappservicen i din hemkommun. Fråga:

  • Till vem ska ansökan skickas?
  • Vilka bilagor behövs till ansökan?
  • När kan kommunen ge dig besked på beslutet?

Uppmana din hemkommun att ge dig besked inom mars månad så du vet om du behöver ansöka från FDUV eller Steg för Steg om understöd.

Steg 2. Fyll i och skicka ansökan och de på förhand överenskomna bilagorna till kontaktpersonen i kommunen.

Steg 3. Ta kontakt med FDUV:s kansli om du har frågor.

Ladda ner

Understöd via FDUV eller Steg för Steg

Desirée Grotenfelts fond understöder “mindre bemedlade personer med utvecklingsstörning genom att i första hand möjliggöra deltagande i lägerverksamhet”. Om du bor i Finland och har utvecklingsstörning kan du ansöka om max 300 euro i bidrag.

Om du är medlem i Steg för Steg kan du också ansöka om understöd som beviljats av Stiftelsen Familjen Lerche.

Gör så här

I en fritt formulerad ansökan bör framgå eller bifogas:

1. Det ansökta beloppet
2. Uppgifter om bankförbindelse
3. Ett nekande understödsbeslut från hemkommunen

Skicka din ansökan till:
FDUV eller Steg för Steg (om du är medlem)
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors

 

Understöd

Understöd

Lägeransökan

Lägeransökan

Frågor och svar

Frågor och svar