Föräldrakväll - "Ork och stöd i vardagen"

05 September 2018, 18:00 - 20:00

Välkommen med på en föräldrakväll som ordnas av Kårkulla och FDUV med temat "Ork och stöd i vardagen". Kvällen riktar sig till familjer som nyligen börjat få eller som fortsättningsvis får tjänster via Kårkulla. Det blir en inledande föreläsning kring temat av Kårkullas ledande psykolog Anita Norrdahl. Därefter presenteras FDUV:s verksamhet av förenings- och lägerkoordinator Elin Strandberg och koordinatorn för familjearbete i Österbotten, Camilla Forsell. Det informeras bl.a. om läger, familjekurser och det nystartade projektet Familjen i centrum. Verksamhetsledare Christina Mannfolk presenterar DUV i Vasanejden och berättar om sin roll som familjestödjare.

Det blir kaffeservering. FDUV ordnar vid behov med barnvakt under kvällen. Barnen har bl.a. möjlighet att göra sin egen smoothie med hjälp av en smoothiecykel!

Anmälan senast den 29.8.2018. För närmare uppgifter (anmälan görs i första hand till socialkuratorn vid Kårkullas omsorgsbyrå per sms 0247431687 eller per epost ann-sofi.blom@karkulla.fi), kontakta Camilla Forsell, tfn 040-6739695 eller epost camilla.forsell@fduv.fi    

 Plats
Vasa, Folkhälsanhuset
Wasaborgsgränd 4
65100 Vasa

Arrangör
FDUV