Kaikki yli sillan - Alla över bron

13 Juni 2018, 15:00 - 20:00

Den 13 juni kl. 15–20 ordnar Malike tillsammans med FDUV och andra medarrangörer ett evenemang riktat till barn, unga och vuxna med stort hjälpbehov och deras familjer.  

Deltagarna får möjlighet att prova på motionshjälpmedel och tillsammans cykla över Replotbron med hjälp av Malikes specialanpassade cyklar. En cykeltur görs kl. 16–17 och en annan kl. 18–19.

Ingen anmälan behövs, men den som vill ta sig med de specialanpassade cyklarna över bron behöver anmäla sig på plats eller i förväg till Soile Honkala, soile.honkala@tukiliitto.fi, 050 313 98 48. Specialanpassade cyklar räcker till 5–6 personer och deras föräldrar eller assistenter. Övriga deltagare bör ta med sin egen cykel.

Länk till programmet

 Plats
Rastplatsen vid Replotbron
65800 Replot

Arrangör
FDUV