#påhemvägen kick-off i Raseborg

08 September 2018, 10:00 - 16:00

Inbjudan till en innovationsdag kring

Pilotering och utveckling av mångsidiga boende- och servicelösningar i Raseborg inom ramen för projektet #påhemvägen

I projektet skapas nya nätverk för boende och service som möjliggör att de unga kan bo i vanliga bostäder och få hjälp och nödvändigt stöd i det egna hemmet. Projektet genomförs som ett arbete i valda pilotkommuner. Raseborg är utvald till pilotkommun året 2018. Mera information om #påhemvägen.

Inbjudan riktar sig till ungdomar, deras anhöriga och nätverk. Under dagen presenteras projektets målsättningar och tidsplanen för kommande ungdomsverkstäder under hösten 2018 och vintern 2019.

Tid: Lördagen den 8 september 2018, Kl.10–16

Deltagandet är gratis.

Medverkande och i samarbete med: FDUV:s verksamhet Stöd på vägen till ett eget hem, Kehitysvammaliitto, Kårkulla samkommun och Raseborgs stad. 

Kontaktperson på FDUV: Nina Normann på FDUV, nina.normann@fduv.fi, 040 508 5110 


Kontaktperson

Plats
Villa Ormnäs
Ormnäsvägen 3
10600 Ekenäs
Arrangör
FDUV
Tidpunkter