Må-bra-dag för seniorer - INHIBERAD

17 Februari 2018, 10:00 - 18:00

Vi ordnar en härlig dag för dig med intellektuell funktionsnedsättning som är senior och inte längre är i dagverksamhet eller på jobb. På programmet står simning i terapibassängen och spel, till exempel boccia. Vi avslutar dagen med en skön SPA-eftermiddag med till exempel handmassage och fotbad. Naturligtvis äter vi också gott under dagen!

Med på Må-bra-dagen kommer att finnas ledare från FDUV.

Dagen kostar 25 euro. Transporten till Norrvalla bör man ordna på egen hand.
Det finns plats för 15 deltagare.

Noggrannare program för dagen hittar du här.

Anmälning senast 1 februari.

Frågor besvaras av Annika Martin, 040 567 92 57


Plats
Norrvalla
Vöråvägen 305
66600 Vörå

Arrangör
FDUV