På hemvägen: Inspirationskväll i Pargas

17 Oktober 2017, 15:00 - 18:00

Välkommen med på inspirationskväll: Pilotering och utveckling av mångsidiga boende- och servicelösningar i Pargas inom ramen för projektet #påhemvägen

Tid: tisdagen den 17.10.2017 klockan 15.00–18.00

Plats: Stadshusets matsal, 3 våningen, Strandvägen 28, Pargas

Är du en ungdom/ung vuxen i åldern 18-29 år? Kom med på inspirationskväll med din mamma, pappa, ett syskon eller en stödperson. Vi funderar på hur just du skulle vilja bo i framtiden i ditt egna hem. Vilket stöd vill du ha och när behöver det? Hur ska ditt hem se ut, var ska det vara och med vem vill du bo? Under hösten 2017 och vintern 2018 ordnar vi egna separata träffar för ungdomarna där vi fortsätter planeringen.

Det är möjligt att bo självständigt med hjälp av rätt sorts stöd

Ett eget personligt hem är inte någon självklarhet för alla. Många unga med särskilda behov bor i ett grupphem eller i en boendeenhet, trots att de med hjälp av tillräckligt stöd skulle klara sig på egen hand. Under åren 2017–2019 finansierar och genomför ARA tillsammans med Kehitysvammaliitto projektet #påhemvägen, där det för unga med särskilda behov utvecklas mångsidiga boende- och servicelösningar som möjliggör att deras resa mot ett eget hem och ett självständigt liv kan börja.

#påhemvägen är ett partnerskapsprojekt

I projektet deltar förutom ARA och Kehitysvammaliitto också FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl), Autismi- ja Aspergerliitto, Nuorisoasuntoliitto ry, Miljöministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet. Projektet genomförs som ett arbete i valda pilotkommuner. Den första svenskspråkiga piloten görs i Pargas. Projektet har en egen hemsida: www.ara.fi/pahemvagen

Arrangörer: ARA, Pargas stad, Kårkulla samkommun, Kehitysvammaliitto och FDUV


Kontaktperson

Plats
Stadshusets matsal, 3 våningen
Strandvägen 28
21600 Pargas
Arrangör
FDUV