Diskussionskväll om självbestämmande, Vasa

06 September 2017, 18:00 - 20:30
FDUV:s sakkunniga inom påverkansarbete i Österbotten, Susanne Tuure diskuterar självbestämmande med föräldrar och andra anhöriga.
Steg för Stegs koordinator Tina Holms diskuterar med personer med utvecklingsstörning.
- Vad gör du på dagarna?
- Är du på dagcenter, arbetscentral eller i öppet arbete?
- Är du nöjd med din dagliga sysselsättning?
- Får du betalt för vad du gör på dagarna?


Samtidigt berättar Susanne om boendeservice som numera också finns i Österbotten.
FDUV har fått finansiering från STEA (tidigare RAY) för en fortsättning på projektet ”Skräddarsydd boendeservice” som fortgående verksamhet för södra Finland och Österbotten. Målet är att erbjuda flyttningsförberedelse till personer med funktionsnedsättning och deras familj före och under flytten från föräldrahemmet till eget hem.

Kaffeservering

Anmälning senast 31 augusti: Tina Holms, tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57.


Kontaktperson

Plats
Arbetscentralen i Vasa
Gnejsgränd 1 G
65300 Vasa
Arrangör
FDUV