Förbundskongress i Tammerfors

28 Oktober 2017, 10:00 - 29 Oktober 2017, 13:00

I höst är det igen dags för FDUV:s förbundskongress. Kongressen hålls på hotell Rosendahl i Tammerfors 28–29.10.2017.

Alla DUV-medlemmar är välkomna med på kongressen. På programmet står förutom själva kongressmötet även workshoppar med info om förbundets verksamhet och möjligheten att bekanta sig och pröva olika fritidshjälpmedel. På lördag kväll blir det middag och dans!

På kongressmötet behandlas bl.a.:

  • styrelsens rapport om förbundets verksamhet och ekonomi för föregående tre- årsperiod,
  • fastställande av medlemsavgiftens storlek för den följande treårsperioden, 
  • antagning av ny verksamhets- och ekonomiplan för följande treårsperiod, 
  • behandling av eventuella motioner,
  • val av förbundsstyrelsens ordförande samt två vice ordförande för följande treårsperiod,
  • val av förbundsstyrelsens medlemmar och deras personliga ersättare för följande treårsperiod,
  • val av fullmäktiges medlemmar och deras personliga ersättare för följande treårsperiod.

Vid förbundskongressen har varje medlemsförening en röst för det första påbörjade tiotalet medlemmar samt härutöver en röst för vart efter det första tiotalet följande och påbörjat tjugotal. Föreningarna utnämner bland sina medlemmar ombud till kongressen.

Anmälning och information om kongressen finns på
http://www.fduv.fi/forbundskongress

Mera information om kongressen kommer också i medlemstidningen Gula Pressen i mitten av maj.


Kontaktperson

Plats
Hotell Rosendahl
Pyynikintie 13
33230 Tampere
Arrangör
FDUV