68005.jpg

Pressmeddelande: En seger för funktionshinderrörelsen

05.03.2019 kl. 18:10
Riksdagen har enhälligt beslutat att åtgärda problemen med upphandling, tack vare medborgarinitiativet Ingen marknadsvara.

Pressmeddelande 5.3.2019:

Riksdagen har i dag beslutat att åtgärda problemen med upphandling av tjänster för personer med funktionsnedsättning. Det här i samband med den slutliga behandlingen av medborgarinitiativet Ingen marknadsvara. 

Därmed har riksdagen enhälligt erkänt problemen som uppstår i samband med upphandling av nödvändiga livslånga tjänster för personer med funktionsnedsättning, och beslutat att vidta nödvändiga åtgärder. 

– Även om riksdagen tekniskt sett förkastade medborgarinitiativet kan detta ses som en betydande seger för funktionshinderrörelsen, säger FDUV:s verksamhetsledare Lisbeth Hemgård. 

Riksdagen beslöt bland annat att tillsätta en expertgrupp som snarast ska bereda nödvändiga lagstiftnings- och andra åtgärder för att säkerställa delaktighet och rättsmedel för personer med funktionsnedsättning vid beslut som gäller dem själva, och för att förbättra upphandlingen av tjänster inom social- och hälsovården.

– När vi förra veckan följde med debatten i riksdagens plenum var det anmärkningsvärt att alla riksdagsledamöter över partigränserna såg problemen och vill att de åtgärdas, det vill säga samtliga var för ekonomiutskottets förslag till uttalanden som nu enhälligt godkändes, säger Lisbeth Hemgård. 

Riksdagsledamöterna riktade sitt tack till funktionshinderrörelsen; utan medborgarinitiativet Ingen marknadsvara skulle riksdagen inte ha ingripit i detta samhällsproblem.

– Jag vill också tacka alla som deltagit i kampanjen, till exempel genom att underteckna medborgarinitiativet. Det här gjorde vi tillsammans! Funktionshinderorganisationerna kommer nu att fortsätta sitt arbete för att få en bestående ändring i lagstiftningen. FN:s funktionshinderkonvention måste på riktigt beaktas i vardagen, säger Lisbeth Hemgård.

Mera information:

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare på FDUV och en av undertecknarna av medborgarinitiativet, 040 526 43 69, lisbeth.hemgard@fduv.fi

Medborgarinitiativet Ingen marknadsvara mot upphandling av nödvändiga tjänster för personer med funktionsnedsättning:
Målet med medborgarinitiativet är att få ett slut på upphandlingen av livslångt nödvändigt stöd och livslång nödvändig hjälp för personer med funktionedsättning. Upphandlingen strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Medborgarinitiativet samlade sammanlagt 72 059 namn. Handikappforum rf och Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK) startade medborgarinitiativet i juni 2017. Som medlem i dessa har FDUV varit med i kampanjen.

www.eimyytavana.fi
www.fduv.fi/ingenmarknadsvara

 

Ida-Lotta använder pekplattan som stöd i sin kommunikation

Alla kan inte tala, men alla har rätt till kommunikation. Ida-Lotta Knuuttila behöver stöd för att förstå och göra sig förstådd. Pekplattan hjälper henne att kommunicera.Läs mera »

Blogg: Vad händer nu?

Väntan på olika reformer är inte över. Inte bara vårdreformen föll, även arbetet med annan lagstiftning som märkbart påverkar personer med funktionsnedsättning blev på hälft. Verksamhetsledare Lisbeth Hemgård analyserar läget.Läs mera »

Theo drömmer om ett eget hem

Många med särskilda behov bor i gruppboenden, även om de med rätt stöd kunde klara sig på egen hand. Rätt stöd kräver flexibla tjänster som utgår från individen. Theo Degerth är en av dem som bor hos sina föräldrar i brist på skräddarsydda lösningar. Läs mera »