67638.jpg

THL:s och FDUV:s rapport: Svenskspråkiga barn med funktionsnedsättning behöver stödtjänster på sitt modersmål

12.02.2019 kl. 09:48
Stödtjänster på svenska är en förutsättning för barnets rätt till delaktighet.

Svenskspråkiga barn och unga med funktionsnedsättningar har rätt till stödtjänster på sitt modersmål. Dessa tjänster omfattar exempelvis socialt arbete, småbarnspedagogik och skolgång. 

För att barnen ska bli mer delaktiga i samhället är vuxna skyldiga att ta reda på barnets åsikt då det fattas beslut i barnets ärenden. Alla barn ska bli sedda som individer och inte som sin funktionsnedsättning. Barnet ska dessutom bli hört på sitt modersmål och med hjälp av alternativa kommunikationsmetoder som bilder eller tecken som stöd.

Detta framkommer ur THL:s och FDUV:s nya svenskspråkiga resumé om barn med funktionsnedsättningar och deras rätt till delaktighet i samhället. Publikationen Delaktighet, rättigheter och inklusion för barn med funktionsnedsättningar. THL. Stöd för beslut 1/2019 är en översikt av flera rapporter och undersökningar. Den är sammanfattad för beslutsfattare i Svenskfinland.

Gå till THL:s nyhet om publikationen

Gå till publikationen

 


 

Lättläst broschyr om riksdagsvalet

I broschyren kan man läsa på lätt svenska om riksdagsvalet och hur man röstar i det.Läs mera »

”Jag var nog så tveksam till att Kalle skulle flytta”

När personer med intellektuell funktionsnedsättning ska flytta behöver alla inblandade förberedas och det kan vara en lång process. Kalle Sundelin har deltagit i FDUV:s flyttningsförberedelse och bor nu i ett eget hem.Läs mera »

FDUV:s hälsning till riksdagen: Godkänn utskottets förslag om Ingen marknadsvara

Funktionshinderorganisationerna är nöjda över utskottsbehandlingen av medborgarinitiativet: Problemen med upphandling har erkänts och tagits på allvar.Läs mera »