66977.jpg

FPA bör ändra kriterierna för krävande medicinsk rehabilitering

20.12.2018 kl. 15:05
FDUV och 17 andra organisationer kräver att FPA ändrar kriterierna för krävande medicinsk rehabilitering. Priset får inte väga mer än kvaliteten och den specialkunskap som behövs för rehabiliteringen.

FPA:s upphandling kring medicinsk rehabilitering under år 2018 väcker förvirring. Många som behöver krävande medicinsk rehabilitering, både familjer med barn och många vuxna har reagerat på vad upphandlingen har lett till. FPA:s upphandlingsprocess har inneburit att långa terapiförhållanden har avbrutits. Det i sin tur har i många fall lett till en sämre rehabilitering.

18 patient- och funktionshinderorganisationer har den 17 december gett ett gemensamt uttalande till FPA:s generaldirektör Elli Aaltonen och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

Organisationerna som undertecknat uttalandet kräver att FPA å det snaraste korrigerar kriterierna för upphandling av medicinsk rehabilitering så att kvalitet och den specialkunskap som behövs för rehabiliteringen betonas framom priset.

FPA har meddelat att de kommer att utvärdera situationen på nytt och se över sin upphandling. Enligt den information vi fått har det ingåtts separata avtal med tjänsteproducenter som erbjuder medicinsk rehabilitering i form av öppenvårdsterapier. Kompletterande upphandling av tjänsteproducenter kommer att sättas igång. Det är glädjande att man insett vad upphandlingen lett till.

Men varför gäller detta närmast fysio- och ergoterapi för barn? Motsvarande problem finns även när det gäller rehabiliteringstjänster för vuxna och också andra terapiformer som hör till krävande medicinsk rehabilitering. Den kompletterande upphandlingen ska vara tillräckligt omfattande i förhållande till det behov som finns.

FN:s funktionshinderkonvention förutsätter att personer med funktionsnedsättning och de organisationer som representerar dem hörs i de beslut som berör dem. I den här upphandlingsprocessen har personer med funktionsnedsättning inte alls varit delaktiga då de inte hörts över huvud taget. För att kunna förverkliga en effektiv rehabilitering som görs vid rätt tidpunkt är det nödvändigt att ha kunden som utgångspunkt. 

ADHD-liitto ry           
Aivoliitto ry
Aivovammaliitto ry     
Autismi- ja Aspergerliitto ry
Epilepsialiitto ry
FDUV rf
Kehitysvammaliitto ry       
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Keskosperheiden yhdistys Kevyt ry
LapCI ry
Lasten omaishoitajat ry
Leijonaemot ry
Lihastautiliitto ry                                              
Neuroliitto ry     
Mg-yhdistys ry
Suomen Parkinson-liitto ry
Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys ry            
Tatu ry

Läs ställningstagandet i sin helhet (pdf på finska)

 

Linda Rex

Ida-Lotta använder pekplattan som stöd i sin kommunikation

Alla kan inte tala, men alla har rätt till kommunikation. Ida-Lotta Knuuttila behöver stöd för att förstå och göra sig förstådd. Pekplattan hjälper henne att kommunicera.Läs mera »

Blogg: Vad händer nu?

Väntan på olika reformer är inte över. Inte bara vårdreformen föll, även arbetet med annan lagstiftning som märkbart påverkar personer med funktionsnedsättning blev på hälft. Verksamhetsledare Lisbeth Hemgård analyserar läget.Läs mera »

Theo drömmer om ett eget hem

Många med särskilda behov bor i gruppboenden, även om de med rätt stöd kunde klara sig på egen hand. Rätt stöd kräver flexibla tjänster som utgår från individen. Theo Degerth är en av dem som bor hos sina föräldrar i brist på skräddarsydda lösningar. Läs mera »