Pressmeddelande: Vem bestämmer i ditt liv?

27.11.2018 kl. 00:57
Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning lyfter fram rätten att leva självständigt och att delta i samhället.

Pressmeddelande 27.11

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning 1–7.12 lyfter fram rätten att leva självständigt och att delta i samhället. FDUV och Steg för Steg utmanar politiker inför riksdagsvalet att tala och skriva så att alla kan förstå och därmed delta. Under temaveckan uppmärksammas personer med intellektuell funktionsnedsättning med olika evenemang runtom i Svenskfinland och på sociala medier.

En förutsättning för delaktighet är att samhällsservice och samhällsinformation är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Inför riksdagsvalet 2019 utmanar vi alla partier och kandidater att fundera på tillgänglighet, dels att lyfta fram frågor om tillgänglighet, dels att göra sitt budskap tillgängligt även för dem som behöver lättläst eller annan anpassad information, säger Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare på FDUV.

Vi vill vara med och bestämma över den service och det stöd vi behöver, skriver Steg för Steg i ett uttalande inför temaveckan. (För uttalandet i sin helhet, se nedan.)

Det betyder att vi också vill påverka politiskt, bland annat genom att rösta och få ställa upp i val. Det är vår medborgerliga rättighet, säger Jon Tallberg, ordförande för Steg för Steg.

Steg för Steg är FDUV:s medlemsförening med och för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning är aktiva brukare av samhällets tjänster. Det är klart att de ska få vara med och bestämma om hur de utformas. Samhället har mycket att vinna på ta tillvara deras värdefulla erfarenhetsexpertis, men det förutsätter att samhälleligt påverkande görs tillgängligt för alla, säger Lisbeth Hemgård.

I Finland finns det upp till 650 000 personer som behöver lättläst material för att kunna tillgodogöra sig information. Förutom personer med intellektuell funktionsnedsättning kan bland annat personer med inlärningssvårigheter, dyslexi eller minnessjukdom och läsare med ett annat modersmål ha behov av lättläst.

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning firas årligen 1–7.12 och är ett samarbete mellan Kehitysvammaisten Tukiliitto, Me Itse ry, FDUV och Steg för Steg rf. Årets temavecka lyfter fram Artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: Rätt att leva självständigt och att delta i samhället.

FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning. FDUV står för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla – också för dem som behöver stöd i vardagen.

För mera information:

Frank Lundgren, regional koordinator för Steg för Steg
frank.lundgren@stegforsteg.fi, 040 845 33 68 (för kontakt med Jonne Tallberg, ordförande för Steg för Steg)

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare för FDUV, lisbeth.hemgard@fduv.fi, 040 526 43 69

Läs mera om temaveckan

 

Temaveckan i sociala medier:

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning syns också i sociala medier. Vi frågar oss vem som bestämmer, i våra liv och i samhället. Delta i diskussionen med #vembestämmer.
 

Steg för Stegs uttalande inför temaveckan i samarbete med Me itse:

Vi vill vara med och bestämma!

Vi har alla rätt
till ett självständigt liv.
Men varför lyssnar ingen på oss
som har en funktionsnedsättning?

Vi vill vara med och bestämma
över den service och det stöd vi behöver.
Vi vill dela med oss av våra erfarenheter.

Vi kräver att
service för personer med funktionsnedsättning
inte ska konkurrensutsättas.
Ett självständigt liv
är ingen handelsvara.

Det måste finnas lättläst information
om service och hur man får den.
Även de som behöver mycket stöd
ska höras i beslutsfattandet.

Personer med funktionsnedsättning ska respekteras;
på bussen, på arbetsplatsen, i sina hem och i skolan.

Våra självständiga liv ska respekteras.
Vi är experter på våra egna liv.

Steg för Steg rf & Me Itse ry

Uppdaterade webbsidor om boende

Vi har mycket nytt material kring boende riktat till flyttare, anhöriga och professionella.

Blogg: Tips för lättläst webb

Internationella tillgänglighetsdagen till ära ger Johanna Rutenberg vid vårt LL-Center tips på hur man gör en webbplats lättläst.