65764.jpg

Bli vår pedagogiska IKT-utvecklare – ansök senast 4.11

11.10.2018 kl. 12:19
Vill du jobba för dem som behöver mer för att få lika mycket?


Lärum söker till sitt kontor i Helsingfors en

Vikarie till vår pedagogiska IKT-utvecklare

på grund av moderskaps- och föräldraledighet

Ditt uppdrag är att ansvara för utbildning, handledning och materialproduktion kring IKT och digital delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Du har också ansvar för bland annat produktion av material med symbolstöd.

Vi önskar att du har:

  • En pedagogisk examen eller erfarenhet av pedagogik
  • Intresse för och erfarenhet av personer med särskilda behov
  • Kunskaper i IKT, digitala hjälpmedel och trygg användning av internet
  • Intresse för och erfarenhet av produktion av specialpedagogiskt eller lättläst material
  • Ett gott språk och en god språkkänsla


Erfarenhet av specialundervisning, kunskap om alternativ- och kompletterande kommunikation AKK och intressepolitiskt engagemang kring digital delaktighet ser vi som en merit.

Anställningen är från början av januari.

Mera information:

Lärums teamledare Inger Tallgård svarar på eventuella frågor: inger.tallgard@larum.fi, 050 557 27 67.

Skicka in din ansökan och cv med eventuellt löneanspråk senast 4.11 till inger.tallgard@larum.fi


Lärum är en del av FDUV, intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning och har kansli i Helsingfors och Vasa. Lärum utvecklar och erbjuder material och verktyg för anpassade inlärningsmiljöer som specialundervisningen och handleder kring användningen av dem.

Inger Tallgård

”Ett modigt beslut”– i dag sprider Mio glädje

De flesta som får veta att barnet de väntar har Downs syndrom väljer att avbryta graviditeten. Men Maija och Mark Niemi valde annorlunda. I dag är de föräldrar till Mio, 4,5 år och My, 1,5 år. Artikeln ingår i GP 4/2018.Läs mera »

Blogg: Mänskliga rättigheter som mål och medel

Hela tänkesättet i föreningen Steg för Steg bottnar i de mänskliga rättigheterna, de utgör både mål och medel i verksamheten, skriver verksamhetskoordinator Sofia Jernström i vår blogg.Läs mera »

Viktigt att ny funktionshinderlag ros i land

Insändare i Hbl på FN-dagen för personer med funktionsnedsättning 3.12.Läs mera »