65335.jpg

Tjänster som personer behöver på grund av sin funktionsnedsättning bör vara avgiftsfria

14.09.2018 kl. 15:53
FDUV har gett sitt utlåtande om regeringens förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster. Förslaget har brister som bör korrigeras.

FDUV anser att utgångspunkten för kundavgiftslagen, som nu är på remissrunda, bör vara att de tjänster och det stöd som personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver på grund av sin funktionsnedsättning ska vara avgiftsfria.

Man bör beakta att de flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning lever på folk- och garantipension. De flesta har inte möjlighet till arbete som ger ytterligare inkomster utan lever nära fattigdomsgränsen. Därför är det ytterst viktigt att inte belasta dem med avgifter för stödtjänster i anslutning till boende.

Vidare anser FDUV att de föreslagna beloppen för personligt bruk är för små. Personer med intellektuell funktionsnedsättning bor ofta hela sitt vuxna i liv i ett boende. Därför anser vi att beloppet för personligt bruk borde vara åtminstone 250 euro i månaden. Det är viktigt för att främja deras möjligheter till varierande fritidssysselsättning och socialt engagemang. Ett för lågt belopp för personligt bruk leder ofta till att personen är tvungen att anhålla om utkomststöd, vilket strider mot andan i FN:s funktionshinderkonvention.

Läs hela utlåtandet här

Mera information:
verksamhetsledare Lisbeth Hemgård
lisbeth.hemgard@fduv.fi, 040 526 43 69

Matilda Hemnell

FDUV hörts i riksdagen om funktionshinderlag och Ingen marknadsvara

FDUV har i dag hörts av riksdagens social- och hälsovårdsutskott om både förslaget till ny lag om funktionshinderservice och medborgarinitiativet Ingen marknadsvara.Läs mera »

Blogg: Har utvecklingssamarbete någon relevans?

Många kenyaner med intellektuell funktionsnedsättning lever under verkligt usla förhållanden. Kan vårt blygsamma stöd hjälpa dem? Vår verksamhetsledare Lisbeth Hemgård skriver om sina omtumlande besök till Kenya.Läs mera »

FDUV erbjuder sommarjobb till över 100 lägerledare

Jobbet är för dig som söker ett givande, roligt och socialt sommarjobb – ansök senast den 28 februari! Läs mera »