64574.jpg

Helsingforskansliet är öppet även i juli – lägerkoordinatorerna svarar på frågor

27.06.2018 kl. 15:19
Vasakansliet är stängt i juli.

Vårt kansli i Vasa är stängt i juli. Helsingforskansliet är öppet, men ring gärna på förhand så att du kan försäkra dig om att någon finns på plats.

I ärenden som gäller våra sommarläger är det lägerkoordinatorerna som svarar på frågor.

Österbotten:
Elin Strandberg, elin.strandberg@fduv.fi, 050 302 78 88

Södra finland:
Julia Hemgård, julia.hemgard@fduv.fi, 040 829 09 03

Skön sommar önskar FDUV:s personal!

Matilda Hemnell

Ny webbsajt lanserad – hjälper anhöriga och professionella

Webbsajten för dig som fått veta att ditt barn har en funktionsnedsättning är lanserad. Meränord.fi innehåller råd och tips, viktiga länkar och kamratstöd. Sajten har också skilda sidor för professionella.Läs mera »

Blogg: Bra att sänka trösklarna

LL-Bladet fungerar som en sammanförande länk, ett fönster mot svenskan och den finlandssvenska kulturen, skriver redaktör Maria Österlund apropå Svenska dagen.Läs mera »

Behandla dig själv som en vän

Som anhörig till någon med funktionsnedsättning är det inte ovanligt att känna att man inte räcker till. Även känslor av skam och skuld kan förekomma. Självmedkänsla är något som kan hjälpa oss handskas med dessa känslor och klara av vardagens utmaningar.Läs mera »