64354.jpg

Blogg: Därför borde FDUV stöda idén om grundinkomst

07.06.2018 kl. 14:37
Personer med intellektuell funktionsnedsättning är inte bara en grupp som lever under fattigdomsgränsen, de saknar dessutom möjligheter att påverka sina egna inkomster. Frank Lundgren, regional koordinator på Steg för Steg, argumenterar i vår blogg för varför funktionshinderrörelsen borde ta ställning i frågan om grundinkomst.

De senaste åren har varit turbulenta för funktionshinderorganisationerna ur ett påverkansperspektiv. Det är mycket förändringar på gång med nya lagstiftningar, vård- och landskapsreform, konkurrensutsättningar av service och nedskärningar. Det är svårt att lyfta upp egna idéer och utveckla nya modeller när man hela tiden måste hålla sig uppdaterad om och ta ställning till pågående reformer. Det blir lätt fokus på brandsläckningspolitik istället för proaktivt agerande.

Jag vill dock öppna upp för en diskussion om en reform som skulle förändra vårt välfärdssamhälle i grunden och, enligt mig, skulle medföra förbättringar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och andra funktionshindergrupper. Jag anser att funktionshinderorganisationerna borde ta ställning i frågan om grundinkomst.

Grundinkomst, eller medborgarlön, innebär att staten betalar ut en viss summa pengar till sina medborgare varje månad utan motkrav. Det fina med grundinkomsten är just att den är villkorslös och jämlik. Grundinkomsten bryr sig inte om du har en funktionsnedsättning eller inte, samtidigt som den hjälper alla dem som har det svårast i samhället.

Grundinkomsten bryr sig inte om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Grundinkomsten påminner visserligen lite om dagens garantipension, det minimiunderstöd som de flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning får. Garantipension kan dock beskattas bort om du jobbar på sidan om, något som inte skulle ske med grundinkomst.

Varför grundinkomst?

Det finns många orsaker varför grundinkomst skulle gynna just FDUV:s målgrupp, personer med intellektuell funktionsnedsättning:

  • Grundinkomst möjliggör inkomster och arbete på sidan om, något som är mycket svårt med dagens pensionssystem.
  • I ett system med grundinkomst kan du inte hamna i karantän och bli utan bidrag om du går från att lyfta pension till att jobba eller tvärtom.
  • I och med de två översta punkterna skulle grundinkomst öka sysselsättningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning och möjliggöra deltidsarbete eller helt andra former av arbetsmodeller anpassade för framtidens arbetsmarknad.
  • Grundinkomsten uppmuntrar till att pröva på nytt och ta risker. Kanske kunde du börja studera, flytta, byta dagverksamhet eller något annat.
  • Grundinkomsten garanterar att alla får det minimiunderstöd de är berättigade till och du slipper onödigt papperskrig med FPA.
  • Sist men inte minst skulle grundinkomsten, förutsatt att den är högre än dagens garantipension, lyfta människor ur fattigdom.

Förhöjt minimiunderstöd

Grundinkomsten är inte längre någon utopistisk idé utan diskuteras och förespråkas av människor och grupper från hela den politiska skalan. Den nuvarande regeringen har även gjort ett pilotförsök med grundinkomst. För oss funktionshinderorganisationer gäller det att noga syna de konkreta förslagen. Om grundinkomst blir verklighet får det inte vara en sparåtgärd. Målet bör vara ett förhöjt minimiunderstöd och en tryggare arbetsmarknad.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är inte bara en grupp som lever under fattigdomsgränsen, de saknar dessutom möjligheter att påverka sina egna inkomster. De är ”fångade i fattigdom” som FUB i Sveriges rapport heter.

Om grundinkomst blir verklighet får det inte vara en sparåtgärd. Målet bör vara ett förhöjt minimiunderstöd och en tryggare arbetsmarknad.

Därför måste FDUV och våra systerorganisationer arbeta för att grundinkomsten blir högre än den nuvarande garantipensionen. I annat fall har den inte önskad effekt. Utöver grundinkomst är det viktigt att behålla mer specifika bidrag som bostads- och vårdbidrag. En grundinkomst som är lägre än dagens garantipension ska vi aldrig acceptera.

Foto: Pixabay

 

Frank Lundgren

Blogg: Osynligt handikappad

Tuovi Sjölund kallar sig en människorättsaktivist. Hon vill påverka situationen för sig själv och andra med funktionsnedsättning. Vi bad henne skriva till vår blogg om sig själv och vilka frågor som är viktiga för henne.Läs mera »

Blogg: Skolstart för alla sinnen

Skolan innehåller fler sinnesintryck än vad många av oss klarar av. Det är något som behöver beaktas såväl i skolorna som hemma så här inför skolstarten. Läs Fredrika Nyqvists tips i vår blogg.Läs mera »

Blogg: Vem är rädd för funkisen?

Vår informatör Matilda Hemnell reflekterar i vår blogg kring sitt första år på FDUV.Läs mera »