63877.jpg

Bli pedagogisk utvecklare på Lärum – ansök senast 20.5

08.05.2018 kl. 08:03
Vill du jobba för en skola och utbildning för alla? Skicka in din ansökan senast 20.5!

Lärum utvecklar och erbjuder material och verktyg för specialundervisningen och handleder kring användningen av dem. Vi sprider också kunskap om särskilda behov i inlärningen och jobbar för en skola och utbildning för alla.

Lärum söker nu till Helsingfors en

Pedagogisk utvecklare
 

Vi önskar att sökande är speciallärare eller lärare med erfarenhet av specialpedagogisk undervisning. Vi önskar också att sökande har god förmåga att handleda, koordinera aktiviteter, skapa nätverk och har intresse för specialpedagogiska material. Arbetet förutsätter besök till olika undervisningsenheter främst i södra Finland.

Av sökande krävs IT-vana och flytande kunskaper i svenska och finska. Erfarenhet av digitala hjälpmedel, alternativ kommunikation och sinnesstimulerande material ses som en fördel.

Tjänsten är för ett år med möjlighet till förlängning.

Närmare information:

  • FDUV:s regionchef, ansvarig för Lärum Inger Tallgård, tfn 050 557 2767.
  • www.larum.fi


Sänd ansökan med CV och löneanspråk senast den 20 maj 2018 till inger.tallgard@fduv.fi.

Matilda Hemnell

Ett läger är mer än ett läger

FDUV:s läger är ett viktigt avbrott i vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Förbundet har startat en medelinsamling får att kunna sänka deltagaravgifterna. Det ska vara möjligt att delta oberoende av socioekonomisk bakgrund. Artikeln ingår i GP 2/2018.Läs mera »

Blogg: Tillgänglighet är nyckeln till delaktighet

Den 19 maj är den internationella tillgänglighetsdagen. Även osynliga hinder kan vara oöverkomliga. Därför måste tillgänglighet ses ut ett brett perspektiv och beaktas i all samhällsplanering, skriver vår sakkunniga i intressepolitiskt arbete Annette Tallberg i vår blogg.Läs mera »

Delaktighetsmodellen främjar dialog på lika villkor

Personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning har rätt till delaktighet, men hur ska den rätten förverkligas i praktiken? Delaktighetsmodellen är ett svar på den frågan. Modellen har fått stor spridning i Sverige och i maj presenterades den för första gången för en finlandssvensk publik.Läs mera »