62896.jpg

FDUV:s nya namn avspeglar modern människosyn

14.03.2018 kl. 08:44
Personer med intellektuell funktionsnedsättning har egna resurser och ska bli hörda och vara delaktiga. Därför ville förbundet slippa det föråldrade namnet.

Pressmeddelande 14.3.2018

Intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning FDUV har ett nytt namn. Det nya namnet avspeglar en modern syn på personer med intellektuell funktionsnedsättning, där man ser människan framom funktionsnedsättningen.

Orsaken till namnändringen är att det gamla namnet Förbundet De Utvecklingsstördas Väl ansågs föråldrat. I namnet ingick begreppet utvecklingsstörd, som inte på länge ansetts vara korrekt. Dessutom innehöll det ordet ”väl”. Istället för att se personer med funktionsnedsättning som aktiva subjekt, signalerade formuleringen att de betraktas som passiva objekt att tycka synd om.

– Formuleringen "Väl" antydde ett ovanifrån perspektiv och att arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning är välgörenhetsarbete. Men vi ser att personer med funktionsnedsättning har egna resurser och ska bli hörda och vara delaktiga. Vi arbetar för mänskliga rättigheter, vi sysslar inte med välgörenhet, säger verksamhetsledare Lisbeth Hemgård.

Förbundets nya namn är FDUV, förbundet för personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning. Framöver kommer förbundet att använda namnformen FDUV. 

– Vi ville hålla fast vid förkortningen, eftersom FDUV är så välkänt. Vi har också slagit fast att förbundets uppdrag definieras av det stödbehov personer har, inte av diagnoser, säger Lisbeth Hemgård.

Förbundskongressen beslöt om namnändringen på sitt möte i oktober och nu har den trätt i kraft i och med att Patent- och registerstyrelsen godkänt de nya stadgarna.

För mera information:
Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare
040 526 43 69, lisbeth.hemgard@fduv.fi

För bilder: 
www.fduv.fi/media

FDUV representerar elva regionala DUV-föreningar och riksföreningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning Steg för Steg. Föreningarna är verksamma i hela Svenskfinland och har tillsammans cirka 2 800 medlemmar. Till FDUV hör även LL-Center som jobbar med och för lättläst på svenska i Finland och Lärum som utvecklar och handleder kring specialpedagogiska material och läromedel.

Matilda Hemnell

Blogg: Därför borde FDUV stöda idén om grundinkomst

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är inte bara en grupp som lever under fattigdomsgränsen, de saknar dessutom möjligheter att påverka sina egna inkomster. Frank Lundgren, regional koordinator på Steg för Steg, argumenterar i vår blogg för varför funktionshinderrörelsen borde ta ställning i frågan om grundinkomst. Läs mera »

Personlig assistans ger fritiden ett lyft

I Karleby får personer med intellektuell funktionsnedsättning personlig assistans för fritid, även om de bor på Kårkullas boenden. Inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har man aktivt lyft fram att detta är en laglig rätt personerna har. Det har gett fritidsverksamheten ett lyft, anser personalen på Soldalens serviceenhet. Artikeln ingår i GP 2/2018.Läs mera »