62896.jpg

FDUV:s nya namn avspeglar modern människosyn

14.03.2018 kl. 08:44
Personer med intellektuell funktionsnedsättning har egna resurser och ska bli hörda och vara delaktiga. Därför ville förbundet slippa det föråldrade namnet.

Pressmeddelande 14.3.2018

Intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning FDUV har ett nytt namn. Det nya namnet avspeglar en modern syn på personer med intellektuell funktionsnedsättning, där man ser människan framom funktionsnedsättningen.

Orsaken till namnändringen är att det gamla namnet Förbundet De Utvecklingsstördas Väl ansågs föråldrat. I namnet ingick begreppet utvecklingsstörd, som inte på länge ansetts vara korrekt. Dessutom innehöll det ordet ”väl”. Istället för att se personer med funktionsnedsättning som aktiva subjekt, signalerade formuleringen att de betraktas som passiva objekt att tycka synd om.

– Formuleringen "Väl" antydde ett ovanifrån perspektiv och att arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning är välgörenhetsarbete. Men vi ser att personer med funktionsnedsättning har egna resurser och ska bli hörda och vara delaktiga. Vi arbetar för mänskliga rättigheter, vi sysslar inte med välgörenhet, säger verksamhetsledare Lisbeth Hemgård.

Förbundets nya namn är FDUV, förbundet för personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning. Framöver kommer förbundet att använda namnformen FDUV. 

– Vi ville hålla fast vid förkortningen, eftersom FDUV är så välkänt. Vi har också slagit fast att förbundets uppdrag definieras av det stödbehov personer har, inte av diagnoser, säger Lisbeth Hemgård.

Förbundskongressen beslöt om namnändringen på sitt möte i oktober och nu har den trätt i kraft i och med att Patent- och registerstyrelsen godkänt de nya stadgarna.

För mera information:
Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare
040 526 43 69, lisbeth.hemgard@fduv.fi

För bilder: 
www.fduv.fi/media

FDUV representerar elva regionala DUV-föreningar och riksföreningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning Steg för Steg. Föreningarna är verksamma i hela Svenskfinland och har tillsammans cirka 2 800 medlemmar. Till FDUV hör även LL-Center som jobbar med och för lättläst på svenska i Finland och Lärum som utvecklar och handleder kring specialpedagogiska material och läromedel.

Matilda Hemnell

”Ett modigt beslut”– i dag sprider Mio glädje

De flesta som får veta att barnet de väntar har Downs syndrom väljer att avbryta graviditeten. Men Maija och Mark Niemi valde annorlunda. I dag är de föräldrar till Mio, 4,5 år och My, 1,5 år. Artikeln ingår i GP 4/2018.Läs mera »

Blogg: Mänskliga rättigheter som mål och medel

Hela tänkesättet i föreningen Steg för Steg bottnar i de mänskliga rättigheterna, de utgör både mål och medel i verksamheten, skriver verksamhetskoordinator Sofia Jernström i vår blogg.Läs mera »

Viktigt att ny funktionshinderlag ros i land

Insändare i Hbl på FN-dagen för personer med funktionsnedsättning 3.12.Läs mera »