60555.jpg

Medborgarinitiativet Ingen marknadsvara! har samlat över 50 000 namn

11.10.2017 kl. 22:07
Det stora stödet visar att många tycker att situationen med offentlig upphandling av tjänster för personer med funktionsnedsättning är ohållbar.

Pressmeddelande:

Medbogarinitiativet Ingen marknadsvara! som vill trygga mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning har nått gränsen på 50 000 stödförklaringar. Det betyder att medborgarinitiativet går till behandling i riksdagen.

– Vi är glada över att initiativet fått så stort stöd. Det visar att många tycker att situationen med offentlig upphandling av tjänster för personer med funktionsnedsättning är ohållbar, säger Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare för FDUV, intresseorganisationen för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning.

Medborgarinitiativet motsätter sig att boende och annat nödvändigt stöd för personer med funktionsnedsättning upphandlas.  Enligt finsk lag och FN:s funktionshinderkonvention ska personer med funktionsnedsättning få vara med och bestämma om service som gäller dem. Denna rätt förverkligas inte idag då de juridiskt sett inte är part i ärendet vid offentlig upphandling.

– På grund av upphandling av till exempel boenden har personer med funktionsnedsättning tvingats flytta eller så har hela personalen bytts ut och rutinerna ändrats, säger Lisbeth Hemgård.

Handikappforum och Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning KVANK startade medborgarinitiativet 12.6.2017. Som medlem i dessa har FDUV varit med i kampanjen. Stödförklaringar samlas in till och med 12.12.2017.

Närmare information om medborgarinitiativet:


För mer information:

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare, FDUV
lisbeth.hemgard@fduv.fi, tfn 040 526 43 69

Matilda Hemnell

Blogg: De här barnen väljer sina föräldrar

Hur ge besked om barns funktionsnedsättning? Henrika Mercadante, projektansvarig för Mer än ord, skriver i vår blogg om bemötandets svåra konst.Läs mera »

FDUV:s nya namn avspeglar modern människosyn

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har egna resurser och ska bli hörda och vara delaktiga. Därför ville förbundet slippa det föråldrade namnet.Läs mera »

Handbok om service för unga med intellektuell funktionsnedsättning

Vår handbok om service för unga med intellektuell funktionsnedsättning är uppdaterad. Ladda ner den gratis från vår webbplats.Läs mera »