59767.jpg

FASD – en form av utvecklingsstörning som går att förhindra

08.09.2017 kl. 13:56
Den internationella FASD-dagen ordnas årligen den 9 september för att påminna om vilka följder alkoholbruk under graviditeten kan ha.

Alkoholbruk är det största hotet mot utvecklingen av ett foster. I västländerna är det också en av de mest betydande orsakerna till utvecklingsstörning. Det är också den enda orsaken vars skador går att förhindra genom att den väntande mamman helt låter bli att använda alkohol. 

FASD är en förkortning för fetala alkoholspektrumstörningar och är en övergripande term som omfattar alla typer av fosterskador orsakade av att ett ofött barn utsätts för alkohol. FASD inbegriper bland annat FAS (fetalt alkoholsyndrom), som kan medföra tillväxthämning och avvikande ansiktsdrag.

Enligt Kehitysvammaliittos statistik föds det i Finland varje år 600–3000 barn med skador orsakade av exponering för alkohol under fosterstadiet. Studier har visat att alkoholbruk under graviditeten kan ha allvarliga följder för barnets hälsa och kan i de svåraste fallen leda till utvecklingsstörning.

Barn och unga med FASD kan ha problem med inlärning, kognition och beteende. De kan ha svårigheter med koncentration och uppmärksamhet och ha olika beteendestörningar som svårigheter att avläsa situationer och socialt samspel. Barn och unga med FASD är ändå ingen homogen grupp, utan var och en behöver individuellt utformat stöd och hjälp.

Datumet 9.9 har valts till internationell FASD-dag för att påminna om nio månaders helnykterhet under graviditeten.

För mer information se Förbundet Utvecklingsstörnings webbplats (på finska).

Texten är modifierad från en artikel publicerad 9.9.2016.

Foto: Pixabay

Annette Tallberg