59714.jpg

Världen tillhör oss alla

12.09.2017 kl. 10:49
Den kenyanska funktionshinderorganisationen KAIH och FDUV har samarbetat i 11 år. I april reste Steg för Stegs erfarenhetstalare Erik Weyand, föräldern och socialarbetaren Marianne Ly och FDUV:s koordinator Elina Sagne-Ollikainen till Nairobi för att träffa KAIH:s föräldragrupper och erfarenhetstalare.

På KAIH:s huvudkontor i Nairobi trängs vi i ett litet rum, utan luftkonditionering. Erik Weyand, Steg för Stegs representant, tas emot med jubel och solskensleenden. Man har väntat på hans återbesök. Erik reste till Kenya också år 2015 (se Gula Pressen 2/2015). Marianne Ly och undertecknad, får betydligt mer blyga, men nyfikna blickar.

Vi blir bekanta med en grupp ungdomar som kallas Self-Advocates. Ungdomarna är erfarenhetstalare som genom sitt engagemang i KAIH fått stärkt självförtroende.  De har lärt sig färdigheter, varit på praktik och fått lön för arbete i frisörssalonger.

Mot trakasserier och övergrepp 

Fayel Achieng, som tillsammans med Peter Owaga jobbar med ungdomarna, har en syster som har en utvecklingsstörning. Som bäst leder Fayel ett projekt som handlar om att förhindra verbala och sexuella övergrepp och utnyttjande av personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Fayel arbetar med erfarenhetstalarna (som alla har en utvecklingsstörning) och utbildar poliser och domare i hur de ska bemöta personer med utvecklingsstörning i rättsprocesser. Det är ofta svårt för en person med utvecklingsstörning att berätta vad som hänt. Redan polisens första frågor kan vara utmanande att svara på om en person till exempel har svårt med tidsuppfattning. Projektet får finansiering av Inclusion International.

Viktigt anhörigperspektiv

Det har visat sig vara värdefullt att ha en förälder med på FDUV:s resor till Kenya, någon som kan berätta om hur det är att vara anhörig i Finland.  Marianne Ly – mamma till Sabrina – delade med sig av sina erfarenheter från både Senegal och Finland.

– Sabrina föddes i Finland och läkarna sade att hon kommer att leva ett år. Men Gud gav henne 17 år. Vi upplevde att det var viktigt att ta Sabrina med oss till alla de ställen vi själva var på.  Det var ett sätt för oss att visa att alla räknas och alla ska få vara med.

Såväl erfarenhetstalarna i Self-Advocates som deltagarna i föräldragruppen Tunaweza lyssnar noga på Marianne. Tunaweza är swahili och betyder ”ja, vi kan”.
 

Många personer med utvecklingsstörning har färdigheter bara de får rätt sorts stöd.” – Grace Muthundi


Grace Muthunbi är förälder till 38-åriga dottern Mothoni och koordinerar gruppernas aktiviteter. Grupperna har anställt en lärare som ger deltagarna yrkesträning dagligen.

– Många personer med utvecklingsstörning har färdigheter bara de får rätt sorts stöd. Det lärde vi oss på en konferens som KAIH ordnade med mottot ”Independent but not alone” (självständig men inte ensam).

Grace berättar att flera av deltagarna har bildat familj, fått barn och stöds av sina föräldrar.  Många har lärt sig göra kläder, smycken, frisyrer och tvål. De har lärt sig tala inför publik, sjunga och teckna, och tränat egenföretagande.

En mamma, Celi Desot, berättar att hennes liv blivit mindre tungt då hon ser att hennes två vuxna barn har en meningsfull vardag.

– Jag känner mig glad. Jag är också hoppfull över att arbetet inte pågår enbart  i Kenya utan även i Finland och att det var föräldrar som startade det hela och var aktiva för sina barn.

Tron på svart magi medför stigma

Faith Mothoni är initiativtagare till en nystartad föräldragrupp. De jobbar mycket med det stigma ett barn med utvecklingsstörning ofta medför.
 

”Se inte ner på dig själv, det finns människor som stöder och förenar oss!” – Faith Motoni


– Många tror att det finns ”onda krafter” inblandade och att barnet fått en funktionsnedsättning på grund av något ont mamman har gjort. Men vi säger till mammorna: ”se inte ner på dig själv, det finns mänskor som stöder och förenar oss!”

Fruktbart samarbete

Verksamhetsledare Lisbeth Hemgård berättar att FDUV påbörjade sitt utvecklingssamarbete med Kenya år 1986. Sedan 2006, har utrikesministeriet beviljat medel för samarbetet mellan KAIH och FDUV. Tack vare stödet från Finland är KAIH idag en stark aktör på funktionshinderfältet i Kenya. 

KAIH har lyckats bredda sin finansieringsbas och stöds även av bland annat Inclusion International, Open Society foundation och National Council for Persons with Disabilities (kenyanska staten). Medlemsantalet växer och nya föräldragrupper bildas i nya regioner. Nu är de cirka 130 till antalet i tio olika regioner.

För KAIH:s verksamhetsledare Fatma Wangare och hennes medarbetare är visionen klar: Personer med utvecklingsstörning ska få utbildning och möjlighet att tjäna egna pengar och bilda familj. Och all diskriminering ska lyftas fram i dagsljuset.
 


KAIH står för Kenya Association of Intellectually Handicapped
FDUV:s systerorganisation i Kenya, KAIH, arbetar för att främja mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Deras arbete bidrar till att utvecklingen i Kenya går mot att allas rättigheter respekteras.  Kenya har de facto ratificerat FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning åtta år före Finland.  FN har gått igenom Kenyas rapport om läget för personer med funktionsnedsättningar i Genève år 2015. Finland ska ge sin rapport till FN år 2018. Kenya har nyligen gjort upp sin nationella plan för implementeringen av FN-konventionen för åren 2016–2022.Den här artikeln har också publicerats i FDUV:s medlemstidning Gula Pressen 3/2017.

Elina Sagne-Ollikainen