Underteckna medborgarinitiativet

13.06.2017 kl. 14:39
Personer med funktionsnedsättning är ingen marknadsvara – underteckna medborgarinitiativet för att nödvändiga tjänster som personer med funktionsnedsättning behöver inte ska upphandlas!

Måndagen den 12 juni öppnades ett medborgarinitiativ för att trygga rätten för personer med funktionsnedsättning att själva få bestämma om var och med vem de bor. Funktionshinderorganisationerna motsätter sig att livslånga, nödvändiga tjänster för personer med funktionsnedsättning arrangeras genom offentlig upphandling. Upphandlingen av dessa tjänster strider mot mänskliga rättigheter och kommer på lång sikt att bli dyrt, både ur ett humant och ur ett nationalekonomiskt perspektiv.

Initiativtagarna är 32 nationella funktionshinderorganisationer i Finland, bland dem FDUV, Handikappforum rf och Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK).

Bekanta dig med innehållet i initiativet och motiveringarna till den på vår gemensamma kampanjsida: http://www.eimyytavana.fi/pa-svenska/

Här kan du ge din stödförklaring (tyvärr är initiativtexten här bara på finska):
https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/2538

Stödförklaringen kan också göras på pappersblankett. FDUV kommer att samla in stödförklaringar på pappersblanketter på våra evenemang under hösten och bifogar då också den svenska översättningen.

Kom med och ta ställning för rätten för personer med funktionsnedsättning att själva få välja hur de vill bo!

Blogg: De här barnen väljer sina föräldrar

Hur ge besked om barns funktionsnedsättning? Henrika Mercadante, projektansvarig för Mer än ord, skriver i vår blogg om bemötandets svåra konst.Läs mera »

FDUV:s nya namn avspeglar modern människosyn

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har egna resurser och ska bli hörda och vara delaktiga. Därför ville förbundet slippa det föråldrade namnet.Läs mera »

Handbok om service för unga med intellektuell funktionsnedsättning

Vår handbok om service för unga med intellektuell funktionsnedsättning är uppdaterad. Ladda ner den gratis från vår webbplats.Läs mera »