Yrkesutbildning och livslångt lärande utan diskriminering

06.06.2017 kl. 10:01
Lagstiftningen inom yrkesutbildningen ses över. Ändringarna berör också reglerna för hur specialundervisningen på andra stadiet ordnas. Riksdagens kulturutskott har bett om ett skriftligt utlåtande av FDUV.

Lagförslagen innehåller inte ändringar när det gäller inkludering, fortfarande ska studerade med särskilda behov få sin yrkesutbildning segregerat. Anhöriga oroar sig för att den yrkesförberedande utbildningen inte leder till något jobb utan oftast direkt till ett uppdrag i arbetscentralen. Yrkesutbildningen för personer med utvecklingsstörning borde ge möjlighet till ett mer krävande uppdrag särskilt om studerande har kapacitet och vill ha utmaningar.
Diagnosen får inte avgöra vilken utbildning som erbjuds.

Läs mera i förbundets utlåtande.

Lisbeth Hemgård

Blogg: De här barnen väljer sina föräldrar

Hur ge besked om barns funktionsnedsättning? Henrika Mercadante, projektansvarig för Mer än ord, skriver i vår blogg om bemötandets svåra konst.Läs mera »

FDUV:s nya namn avspeglar modern människosyn

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har egna resurser och ska bli hörda och vara delaktiga. Därför ville förbundet slippa det föråldrade namnet.Läs mera »

Handbok om service för unga med intellektuell funktionsnedsättning

Vår handbok om service för unga med intellektuell funktionsnedsättning är uppdaterad. Ladda ner den gratis från vår webbplats.Läs mera »