En liten gest

Stöd funktionshinder- och hälsoarbetet – donera!

Vad är En liten gest?

En liten gest är en insamling till förmån för det inhemska funktionshinder- och folkhälsoarbetet. Insamlingen ordnas i samband med allmänna val och hette tidigare Valinsamlingen.

I insamlingen deltar 17 funktionshinder- och hälsoorganisationer. I kommunerna är det organisationernas lokalföreningar och upp till 14 000 frivilliga som sköter om insamlingsarbetet. För FDUV:s del är det alltså DUV-föreningarna som har hand om insamlingen.

Hur kan du bidra?

Insamlingen ordnas i form av bössinsamling på röstningsplatserna. Det är också möjligt att donera bland annat via internet och telefon.

Läs mer och donera


Hur fördelas donationerna?

Hälften av insamlingsvinsten från respektive kommun blir kvar på lokalnivå. Den delas mellan de deltagande föreningarna och används till exempel till rådgivning och rekreationsverksamhet. Den andra hälften av vinsten delas mellan de 17 riksomfattande funktionshinder- och hälsoorganisationerna.

Historia

Den första valinsamlingen ordnades redan år 1907 av Werner Söderström. Den är alltså lika gammal som riksdagen. I sin nuvarande form har insamlingen fungerat sedan år 1991. Insamlingen fick sitt nya namn 2011.