Pressmeddelanden och utlåtanden

Du hittar alla våra utlåtanden här.

 

Pressmeddelande: En seger för funktionshinderrörelsen

Riksdagen har enhälligt beslutat att åtgärda problemen med upphandling, tack vare medborgarinitiativet Ingen marknadsvara.

FDUV:s hälsning till riksdagen: Godkänn utskottets förslag om Ingen marknadsvara

Funktionshinderorganisationerna är nöjda över utskottsbehandlingen av medborgarinitiativet: Problemen med upphandling har erkänts och tagits på allvar.

FDUV hörts i riksdagen om funktionshinderlag och Ingen marknadsvara

FDUV har i dag hörts av riksdagens social- och hälsovårdsutskott om både förslaget till ny lag om funktionshinderservice och medborgarinitiativet Ingen marknadsvara.

FPA bör ändra kriterierna för krävande medicinsk rehabilitering

FDUV och 17 andra organisationer kräver att FPA ändrar kriterierna för krävande medicinsk rehabilitering. Priset får inte väga mer än kvaliteten och den specialkunskap som behövs för rehabiliteringen.