61341.jpg

FDUV:s Annette Tallberg invald i Handikappforums styrelse

28.11.2017 kl. 15:49
Handikappforum valde ny styrelse och ordförande på sitt höstmöte den 28 november.

Annette Tallberg har blivit omvald som medlem i Handikappforums styrelse.

Annette Tallberg arbetar som sakkunnig inom intressepolitiskt arbete på FDUV. I Handikappforum representerar hon de finlandssvenska funktionshinderorganisationerna.

– Det är viktigt att minoriteten inom minoriteten hörs, säger Annette Tallberg.

Handikappforum hade sitt höstmöte i dag tisdagen den 28 november. Till ordförande valdes  Sari Laiho från Olycksfalls- och sjukdomsinvalidernas förbund.

Handikappforum är en samarbetsorganisation för 32 nationella funktionshinderorganisationer. Forumet grundades år 1999. Handikappforum representerar finländska funktionshinderorganisationer i nationellt och internationellt samarbete, framförallt i Europeiska handikappforumet (EDF).

Det nationella påverkansarbetet fokuserar på att förstärka jämlikheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om Handikappforum.

Matilda Hemnell