FamiljestödFamiljestöd

Familjestöd är för dig som har barn med funktionsnedsättning och som behöver råd och stöd eller bara någon att prata med.

När man har att barn med utvecklingsstörning eller funktionsnedsättning kan det vara skönt att ta kontakt med och prata med någon som har upplevt samma sak. Våra familjestödjare har alla egen erfarenhet av att leva med en person som har funktionsnedsättning.

En familjestödjare kan vara ett personligt stöd som hjälper dig och din familj att komma fram till lösningar som känns riktiga för er. Via dem kan du också få kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation. Familjestödjaren kan också ge råd till exempel då ett barn med utvecklingsstörning föds, då barnet börjar skolan, blir vuxet, flyttar hemifrån eller då föräldrarna blir äldre.

Frivilliga familjestödjare finns i hela Svenskfinland. De är utbildade av FDUV och har till exempel fått vägledning i hur man kan stödja på ett bra sätt. Familjestödjarna arbetar på frivillig basis. Det finns familjestödjare i hela Svenskfinland och man kan ta kontakt med vem som helst, oberoende var man bor.

Mera information

Familjestödjare berättar

"Det viktigaste är att man inte blir ensam" – se våra filmer om familjestöd!

 

 

 

Läs familjestödjares berättelser

Starka berättelser om familjer

I boken Se oss, hör oss, möt oss! berättar sex familjer om hur det är att leva med specialbarn i Svenskfinland i dag. Läsaren får via starka berättelser ta del av all den kunskap, styrka och kärlek som dessa föräldrar har.Läs mera »
24.03.2016 kl. 11:23

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har stora möjligheter att påverka?

– Det lönar sig verkligen att vara aktiv och kämpa för sina barn, uppmanar Josefin Holmqvist FDUV:s familjestödjare.Läs mera »
26.11.2015 kl. 09:42

Annika Holmberg är en av 20 blivande famljestödjare

Annika Holmberg är mamma till 16-åriga Elin som har flera funktionsnedsättningar. Annika vill bli familjestödjare för att kunna ge andra sådan hjälp som hon själv hade behövt när Elin var yngre.Läs mera »
17.09.2015 kl. 16:14

Projektet pågår 2015–2017

FDUV:s projekt Familjestödjare pågår 2015–2017 och finansieras av RAY. Mål med projektet är att utbilda nya familjestödjare och sprida information om familjestödjarna till familjer med barn med funktionsnedsättning.

Mål med projektet är att:

 • erbjuda utbildning till nya familjestödjare som kan fungera som stöd till för familjer som har barn, ungdomare eller vuxna med utvecklingsstörning eller funktionsnedsättning.
 • utbilda familjestödjare som knyts till de lokala DUV-föreningarna.
 • stödja DUV-föreningarna att aktivt marknadsföra familjestödjarna i de olika regionerna.
 • sprida information om familjestödjare till skolor, rådgivningsbyråer och kommunerna.


Hur genomförs projektet:

 • Projektets första delmål under våren 2015 är att engagera och rekrytera blivande familjestödjare.
 • Utbildningen erbjuds i första hand anhöriga som har egna erfarenheter av barn, unga eller vuxna med utvecklingsstörning/funktionsnedsättning. Utbildningen erbjuds också en bredare grupp, vuxna syskon eller far- och morföräldrar.
 • Hösten 2015 hålls en gemensam grundutbildning för alla
 • Våren 2016 hålls separata utbildningar för dem som bor i Österbotten och dem som bor i Nyland/Åboland och på Åland.
 • Utbildningarna fortsätter hösten 2016 och våren 2017.
 • Familjestödjarna ges också möjlighet att delta i föreläsningar som ordnas av FDUV.
   

Vill du veta mera om projektet?

 • Marita Mäenpää, marita.maenpaa@fduv.fi, 040 523 18 46.


Projektet Familjestödjare finansieras av STEA och pågår 20152017.


Ta kontakt

Spamfilter
Skriv siffran 9 med bokstäver: