Temaveckan för personer med utvecklingsstörning

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning firas 1–7.12 med olika evenemang och på sociala medier. Årets vecka lyfter fram rätten till ett eget hem under temat Ett eget liv, ett eget hem.

Enligt artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har personer med utvecklingsstörning rätt att leva självständigt och delta i samhället. De har rätt att besluta om sitt boende på samma villkor som andra och de ska få tillräckligt med stöd för detta. Konventionen ratificerades av Finland i juni 2016 och är bindande.

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning ordnas årligen av Kehitysvammaisten Tukiliitto, Me Itse ry, FDUV och Steg för Steg rf.
 Temaveckans program 2017

Temaveckan uppmärksammas med olika program. Följande program ordnas på svenska:

2.12 kl. kl. 14.30–16 Vad är SOTE? Information på lättläst i Helsingfors

2.12 kl. 17–21 Självständighetsfest i Korsholm

2.12 kl. 18–22 Självständighetsfest i Helsingfors

5.12 kl. 18–20 är FDUV med på folkfesten för medborgarinitiativet Ingen marknadsvara på Medborgartorget i Helsingfors. Bandet Pertti Kurikan Nimipäivät uppträder en sista gång för att fira att medborgarinitiativet samlat över 50 000 namn.

7.12 kl. 17.30–19 Diskussionskväll i Borgå: Ett eget hem

7.12 kl. 17.30–19 Diskussionskväll i Vasa: Ett eget hem

7.12 kl. 18–20 Självständighetsdisco på TIAN med Steg för Stegs drömhemsgrupp
 Temaveckan i sociala medier

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning syns också i sociala medier. Delta i diskussionen med #egethem och #egetliv eller läs om olika drömmar personer med utvecklingsstörning har gällande sitt hem.