Mål 24 – med eller utanför?

FDUV deltar inför kommunalvalet i en kampanj om alla barns rätt till delaktighet i undervisning och skola.

Med kampanjen Mål 24 – med eller utanför? vill vi lyfta fram att alla barn ska ha möjlighet att gå i vanlig skola och alla ungdomar ska ha rätt att växa till sin fulla potential.

Via skolinklusion får elever med funktionsnedsättning lära sig att de är en del av gänget på alla livsområden. Skolinklusion skapar också förståelse för olikheter och är positivt för hela skolan. Alla ungdomar ska också ha rätt till en bra utbildning och arbete eller meningsfull sysselsättning. Alla har rätt att växa till sin fulla potential och rätten till lika möjligheter fortsätter också efter grundskolan. Vem vill bli pensionär som 16-åring?

Du kan stöda kampanjen genom att gilla och sprida våra kampanjmaterial. Vi har bland annat gjort videoklipp med både elever, föräldrar och lärare som berättar hur de ser på delaktighet och inklusion i skolan och samhället överlag. Klippen är berättelser från det verkliga livet. De innehåller många tankar kring delaktighet i undervisningen och samhället.

 

Du hittar flera filmer på vår YouTube-kanal: www.youtube.com/fduvfinland.

Kampanjen arrangeras av ADHD-förbundet, FDUV, Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Vamlas - Vammaisten lasten ja nuorten säätiö och Me osalliset - Vi delaktiga.


Fakta om skolinklusion

Efter en reform av lagstiftningen år 2010 får elever med inlärningssvårigheter nu tre former av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Barn och unga med utvecklingsstörning har oftast särskilt stöd.

År 2014 fick 39 500 elever, cirka 7 procent, av eleverna inom den grundläggande utbildningen särskilt stöd. Variationen mellan regionerna var mycket stor. De högsta andelarna av elever som fått särskilt stöd fanns i Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland. De lägsta andelarna fanns på Åland, i Österbotten och i Mellersta Österbotten.

Av dem som får särskilt stöd deltar omkring 40 procent helt eller oftast i den allmänna undervisningen. Ungefär 20 procent deltar delvis i allmän undervisning och resten, och omkring 40 procent deltar bara i undervisning i specialenheter eller specialskola.

Mera information

Artiklar om skolinklusion

Kampanjmaterial


Fakta om andra stadiets utbildning

Utbildning efter avslutad grundskola hör inte till subjektiva rättigheter, vilket betyder att den unga och familjen separat måste ansöka om studieplats. Efter avslutad grundskola kan den unga söka sig till grundläggande yrkesutbildning inom en allmän utbildningsenhet, handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning (VALMA), utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) eller läroavtalsutbildning. Det lönar sig att börja fundera på alternativen i god tid innan den unga avslutar grundskolan och förbereda sig på alternativ, eftersom det kan hända att man inte kommer in på det önskade utbildningsprogrammet. 

I Svenskfinland erbjuds utbildning på andra stadiet av Optima, Prakticum och Yrkesakademin (i Österbotten). 

Statistik 

 


Lärum - en hjälpande hand i specialundervisningen

Lärum utvecklar specialpedagogiska läromaterial, ger materialhandledning och informerar om anpassade lösningar. Lärum-förlaget ger ut, förmedlar och distribuerar specialpedagogiska material och läromedel. Lärum och Lärum-förlaget hör till FDUV.

Mera information