Gula Pressen

Gula Pressens läsarundersökning

Vad tycker du om FDUV:s tidning Gula Pressen?

Svara på enkäten och hjälp oss att utveckla tidningen om och för personer med intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga och andra som är intresserade av funktionshinderområdet.

Svara på enkäten och delta i utlottningen av fyra gånger två biobiljetter. Kom ihåg att uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter om du vill delta i utlottningen.

Vi behandlar alla svar konfidentiellt. Svara på enkäten senast 15.12.

Gå till enkäten


Du kan svara på enkäten på olika sätt:

 1. Elektroniskt via länken ovan.
   
 2. Skriva ut den själv, fylla i för hand och skicka den till oss på adressen
  Gula Pressen
  Nordenskiöldsgatan 18 A
  00250 Helsingfors
   
 3. Be oss skicka en pappersversion till dig som du sedan fyller i för hand och skickar till adressen ovan.
   

Du kan bekanta dig med de senaste numren av Gula Pressen här.

Mer information

 • Om du har frågor om enkäten eller vill ha den hemskickad per post är du välkommen att kontakta informatör Matilda Hemnell, matilda.hemnell@fduv.fi, 040 503 72 30.